's-Gravendijkwal 65,
3021 EE Rotterdam

tel: 06 22 93 70 39
K.v.K. 24466772

HOME       PSYCHOTHERAPIE      COACHING VOOR MEDICI      PRAKTISCH      CONTACT
 

Psychotherapie

 

 

Contra-indicaties:


Problemen met agressieregulatie
Suïcidaliteit
Psychiatrische aandoeningen waarvoor crisisopvang nodig kan zijn

 

Wanneer iemand angstig of somber is en de klachten bestaan reeds enkele weken kan men hulp zoeken bij een psychotherapeut. Middels intakegesprekken onderzoekt de therapeut de aard van de klachten, de ontstaansgeschiedenis, het effect van de klachten op het dagelijks functioneren en de manieren die iemand zelf heeft ontwikkeld om de klachten te verminderen. Na de intakefase komt de psychotherapeut met een behandelplan en krijgt de cliënt tevens zicht op de duur van de behandeling. Een psychotherapie is altijd op maat gesneden. Over het algemeen zal de psychotherapie elementen bevatten uit de cognitieve gedragstherapie (zie: www.vgct.nl) en emdr (zie: www.emdr.nl). 

Psychotherapie valt onder Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Voor meer informatie zie: www.lvvp.info. Overleg met uw (huis)arts of er een indicatie is voor psychotherapie en of u verwezen kunt worden.


Indicatie voor psychotherapie:

  • stemmingsstoornissen
  • angststoornissen
  • slaapstoornissen
  • somatische klachten waarvoor geen medische oorzaak gevonden wordt (bijvoorbeeld tinnitus)
  • interpersoonlijke problemen


 

 

 2009 De Appel