's-Gravendijkwal 65,
3021 EE Rotterdam

tel: 06 22 93 70 39
K.v.K. 24466772

HOME       PSYCHOTHERAPIE      COACHING VOOR MEDICI        PRAKTISCH      CONTACT

 

Om in aanmerking te komen voor psychotherapie heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Psychotherapie is vanaf 2014 onderverdeeld in Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Afhankelijk van de diagnose door de huisarts kan deze u doorverwijzen naar de Basis GGZ (BGGZ) of naar de Specialistische GGZ (SGGZ) waar langer durende behandelingen mogelijk zijn (voor meer informatie zie: www.lvvp.info).

Psychotherapie (BGGZ en SGGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De Appel heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De DBC-factuur wordt pas na het afsluiten van de behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd. De tarieven voor de DBC’s zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

Het is raadzaam dat u, voor u zich aanmeldt voor psychotherapie, de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering naleest.

Relatietherapie wordt vanaf 2013 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. U kunt wel voor relatietherapie terecht bij De Appel. De kosten van 130 euro per sessie van een uur betaalt u dan zelf.

 

De wachttijd voor psychotherapie varieert (gemiddeld vier tot zes weken).  Als er geen ruimte is voor het aannemen van nieuwe cliënten ontvangt u een email en wordt u, indien u dit wenst, op de wachtlijst geplaatst. Indien de wachtlijst te lang wordt, verzoek ik u elders hulp te zoeken.

Na het maken van een afspraak voor een intakegesprek, dient u meteen de verwijsbrief van de huisarts te scannen en te mailen naar h.driel@xs4all.nl. De papieren verwijsbrief dient u mij te overhandigen in het eerste gesprek.

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen (40 euro per sessie). De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Een BIG-geregistreerd psychotherapeut handelt volgens de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Als u klachten heeft over de behandeling of bejegening door uw psychotherapeut, kunt u die in eerste instantie het beste bespreken met uw behandelaar zelf. Als het niet lukt de problemen samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.info).

Indien u vragen heeft, kunt u mailen naar h.driel@xs4all.nl
©2009 De Appel